Istoric

Fundația Academică „Petre Andrei” (FAPA) este o organizație nonguvernamentală apolitică şi nonprofit, înființată în 1990, cu prilejul comemorarii a 50 ani de la moartea filosofului, sociologului, juristului și omului de cultura Petre Andrei, membru al Academiei Române (postmortem).

În cadrul FAPA, în anul universitar 1990-1991, a fost constituită Universitatea Fundației Academice „Petre Andrei” (UFAPA), ce a purtat denumirea Universitatea „Petre Andrei” (UPA) și care avea în componență trei facultăți: DreptEconomie și Psihologie. În 1998, a mai fost înființată Facultatea de Ştiinţe Politice. După parcurgerea tuturor etapelor de autorizare provizorie și acreditare și în baza patrimoniului pus la dispoziție de către FAPA, prin Legea 408/2002, a fost înființată Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, ca instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Președinte Fondator
Petru P. Andrei,
Fiul savantului Petre Andrei